rawrrrrr-meansiloveyou
Kung hindi niya ma-appreciate ang pagmamahal na ipinapakita mo sa kanya,

russell09:

subukan mong itago baka hanap-hanapin niya. ♥